موسیقی کلاسیک

بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکدر این قسمت علاقمندان گرامی ضمن بررسی آثار موسیقی کلاسیک، می توانند آثار مزبور را به صورت کامل دریافت کنند.

فایل موسیقی مربوط به هر اثر به تدریج در سایت قرار داده می شود.آثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


شوپن - بارکارول، اپوس 60


موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


بورودین - پرنس ایگور


الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


کلود دبوسی - دریا


کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


بروکنر - سمفونی شماره 9


راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر