موسیقی کلاسیک

Richard Wagner


Richard Wagner

ریشارد واگنرریشارد واگنر با ابداعات خود اپرا را به موزیک درام تبدیل کرد هدفش ایجاد گزامتکونستورک بود، یعنی اثر هنری یکپارچه ای با تلفیق شعر، درام، موسیقی، آواز و نقاشی در موزیک درام های دوره پختگی اش، هم متن را خودش می نوشت و هم موسیقی را، و بر صحنه و اجرا نیز نظارت می کرد در بایرویت، فستشپیلهاوس را برای اجرای مجموعه حلقه و آخرین اثر بزرگش پارسیفال ساخت واگنر یکی از تاثیر گذارترین موسیقیدانان تاریخ بود و مسیر اپرا و موسیقی کلاسیک را تغییر داد. تاثیر واگنر بر آهنگ سازان بعدی عظیم بود. ابداعات او زبان هارمونیک قرن نوزدهم را متحول کرد و به روی گرداندن از سیستم تونالیته کمک کرد.

واگنر وارث اپرای آلمانی بود که موتسارت و بتهوون و وبر پدید آورده بودند، و این اپرا را به موزیک درام بدل کرد - اثر یکپارچه ای با تلفیق شعر و موسیقی. اپراهای اولیه واگنر، تا رینتسی، تحت تاثیر گرایش های روز بود، بخصوص گراند اپرای فرانسوی. با هلندی سرگردان و سپس لوهنگرین و تانهویزر، واگنر زبان موسیقی خاص خود را یافت. محور سبک آهنگ سازی جدیدش ایده لایتموتیف یا موتیف اصلی بود، یعنی تمی موسیقایی در پیوند با کاراکتر یا نماد یا مفهوم مشخص که در سراسر اثر تکرار می شود. واگنر فن رهبری مدرن ارکستر را ابداع کرد، سازهای جدیدی از قبیل توبای واگنر اختراع کرد، و طنین ها و تلفیق های تازه ای از صدای سازها کشف کرد. به این ترتیب، با تسلطی که بر ارکستر داشت، در تریستان و ایزولده به اوج ارکستراسیون رسید. واگنر با پارسیفال هنر خود را به نقطه ای رساند که در آن زمان بعید می نمود بتوان از آن فراتر رفت.

برخی از آثار مهم ریشارد واگنر : پارسیفال --- هلندی سرگردان --- تانهویزر --- لوهنگرین