موسیقی کلاسیک

Gioacchino Rossini


Gioacchino Rossini

جواکینو روسینیجواکینو روسینی که چند ماه بعد از مرگ موتسارت به دنیا آمد بزرگ ترین آهنگ ساز اپرا از دهه 1810 تا دهه 1830 بود، و در دهه 1830 زودهنگام از آهنگ سازی اپرا دست کشید. اپراهای کمیکش سرشار از نوآوری و شوخی است، و اپراهای جدی اش زیبایی ملودیک و کمپوزیسیون عالی برای صدا و ارکستر دارد. روسینی تاثیر مستقیمی بر دونیتستی، بلینی، وردی، مایربر، افنباخ و سالیوان گذاشت، اما غیر مستقیم بر موسیقی فیلم و آثار موزیکال قرن بیستم نیز تاثیر نهاد. آوازهای پرزینت او در سراسر عمرش معرف بل کانتو بود و نبوغ کمیکش هیچ گاه خاموشی نگرفت. امروزه اپراهای جدی او نیز دارند احیا می شوند.

برخی از آثار مهم جواکینو روسینی : تانکردی --- سیندرلا --- آرایشگر سویل --- ویلهلم تل