موسیقی کلاسیک

Orlando di Lassus


Orlando di Lassus

اورلاندو دی لاسوساورلاندو دی لاسوس در جوانی در خدمت اشراف به نقاط مختلف ایتالیا و سیسیل سفر کرد. در دهه 1560 که با زن و فرزندانش در باواریا زندگی راحتی را در پیش گرفت، معروف ترین موسیقی دان اروپا بود. ناشران گوناگون در کشورهای مختلف، مادریگال ها، ترانه ها و آثار مذهبی او را منتشر کردند و او نشان های متعدد افتخار دریافت کرد. در میان آثار بسیار زیادش باید به زیباترین نمونه های موسیقی کرال کلیسایی قرن شانزدهم اشاره کرد ( در کنار آثار پالسترینا و ویکتوریا)، که نشان می دهند بسیار با ذوق و قریحه بوده است.

برخی از آثار مهم اورلاندو دی لاسوس : میسا اوسکولتور مه --- هفت مزمور ندامت