موسیقی کلاسیک

Gustav Holst


Gustav Holst

گوستاو هولستگوستاو هولست که با سیارات در یادها مانده است، آهنگ سازی واقعا التقاطی بود. هر اثری را با دیدگاه تازه ای می ساخت و از منابع گوناگونی الهام می گرفت - طالع بینی، آواز فولکلوریک انگلیسی، شعر سانسکریت، ملودی های الجزایری و شعر تاماس هاردی. هولست ذاتا معلم بود و به کودکان و نیز بزرگسالان تعلیم می داد. در سبک هارمونیک رنگارنگش، تونالیته متعارف با ترکیب های مبتکرانه آکوردها و فواصل آزاد و خالی در می آمیزد، و به موسیقی اش لحن واقعا متمایزی می بخشد.

برخی از آثار مهم گوستاو هولست : سرود عیسی --- موسیقی باله از ابله تمام عیار --- سیارات --- سوئیت سنت پل