موسیقی کلاسیک

William Hays


William Hays

ویلیام هیسویلیام هیس در سال 1837 در آمریکا به دنیا آمد. او حدود 350 قطعه موسیقی در طول کار خود ساخت که در حدود بیست میلیون نسخه از آن به فروش رسید. او پس از حضور در کالج ایالت ایندیانا، شغلهای مختلفی مانند روزنامه نگار وکاپیتانی کشتی بخار را تجربه کرد. از محبوب ترین آثار وی می توان به سوزان جین، آه سام و پرچم آمریکا نام برد. در طول جنگ داخلی آمریکا به علت نوشتن آهنگ به طرفداری از یکی از طرفین درگیریی ، مدتی به زندان افتاد. وی سرانجام در شهر زادگاهش لوئیزویل در سال 1907 در گذشت.

برخی از آثار مهم ویلیام هیس : Evange line ---the little ones at home--- molly darling --- beautiful girl of the south