موسیقی کلاسیک

Christoph Gluck


Christoph Gluck

کریستوف گلوککریستوف گلوک با آن که چیره دستی رقبایش را نداشت، با اصلاحاتی که در اپرا اعمال کرد، جایگاه مهمی در تاریخ موسیقی یافت. او طرفدار بافت پیوسته ای بود که در آن موسیقی در خدمت شعر و درام لیبرتو باشد و نه زبر دستی خواننده، و از این رو، به شخصیت پردازی های زنده، طرح های داستانی ساده و برنامه ریزی وسیع موسیقی روی آورد تا به احساس ها و تم های فراگیر بشری جان ببخشد. کار گلوک که با اورفئوس شروع شد، مدام هنجارهای اپرایی را تغییر داد، هر چند که با مخالفت هایی هم مواجه شد، بخصوص در میان محافظه کاران پاریس.

برخی از آثار مهم گلوک : دیدار غیر منتظره --- ایفیگنیا در تائوریس --- اورفئوس و ائورودیکه --- الکستیس