موسیقی کلاسیک

Cesar Auguste Franck


Cesar Auguste Franck

franck

سزار اوگوست فرانکسزار اوگوست فرانک موسیقی تفننی و تماشاچی پسند معاصران خود را نفی می کرد و طرفدار فرم های سنفونیک و سازی بسیار جدی بود و همین گرایش او بر نسل های بعدی آهنگ سازان فرانسوی تاثیر گذاشت. در آهنگ سازی دیر به پختگی رسید و آثار برترش را در سالهای پایانی نوشت. آثارش هارمونی های غنی ملهم از واگنر، ساختارهای نوآورانه و غنایی گری نابی دارند. فرانک مذهبی بود و آثار مذهبی متعددی نوشت، اما میراث اصلی اش آثار ارکستری، شستی دار، و مجلسی سالهای پایان عمر اوست

برخی از آثار مهم سزار آگوست فرانک : واریاسیون های سنفونیک --- پرلود، کرال و فوگ --- سونات ویولن