موسیقی کلاسیک

Gabriel Urbain Faure


Gabriel Urbain Faure

گابریل فورهگابریل فوره، برخلاف استادش، سن - سانس، راحت با تحولات هنری زمانه همگام شد بی آنکه جنبه کاملا رمانتیک کارش را زیر پا بگذارد. رکویم او معروف است. استاد آواز فرانسوی به شمار می آمد و تعداد زیادی هم آثار زیبای مجلسی و قطعه های پیانویی ساخت. استعداد ملودیکش سبب شده که عمق احساس درونی موسیقی اش تا حدودی از نظرها پنهان بماند. موسیقی اش که در جوانی پر از شور و هیجان بود، رفته رفته حال و هوای تیره تری پیدا کرد، حتی کمی متصنع شد و نهایتا هم خشک و ساده.

برخی از آثار مهم گابریل فوره : مهتاب --- پلئاس و ملیزاند --- رکویم --- آواز خوش