موسیقی کلاسیک

Johannes Eccard


Johannes Eccard

یوهان ایکاردیوهان ایکارد در تورینگن آلمان متولد شد. در سن هیجده سالگی به مونیخ رفت جایی که اورلاندو کمند او را به شاگردی پذیرفت. او در سال 1608 توسط یواخیم فردریک که انتخاب کننده براندنبورگ بود به عنوان رهبر ارکستر اصلی در برلین انتخاب شد. آثار ایکارد از قبیل آهنگ ها، کرال ها و ... با روحیه عمیق مذهبی وی آمیخته است.تنظیمات او از سخنان مارتین لوتر هنوز هم توسط آلمانیها به عنوان سرود ملی در نظر گرفته شده است.

برخی از آثار مهم یوهان ایکارد : راهبه --- ماریا --- مسیح --- می میرند --- هنگامی که مری به معبد رفت