موسیقی کلاسیک

Marc-Antoine Charpentier


Marc-Antoine Charpentier

مارک آنتوان شارپانتیهعجیب بود که مارک آنتوان شارپانتیه، این موسیقی دان با استعداد فرانسوی، هیچ گاه مقام و منصبی در دربار لویی چهاردهم پیدا نکرد. در عوض، انواع موسیقی برای تئاتر و کلیسا ساخت، با مولیر درام نویس همکاری کرد و چندین مس، موتت، و درام مقدس ( ازجمله اوراتوریوی کریسمس ) نوشت. بر خلاف لولی که ایتالیایی بود اما مظهر موسیقی فرانسوی شد، شارپانتیه پاریسی برای تحصیل موسیقی به ایتالیا رفت و نه تنها آثار موسیقی دانان ایتالیایی را با خود آورد، بلکه سبک آهنگ سازی در آمیخته خاص خودش را نیز به ارمغان آورد. در زمان حیاتش " زیاده ایتالیایی " به شمار می آمد، اما امروزه برای سبک او ارزش فراوان قایل می شوند.

برخی از آثار مهم مارک آنتوان شارپانتیه : اوراتوریوی کریسمس ---- مس نیمه شب برای کریسمس