موسیقی کلاسیک

Jean Henri Anglebert


Jean Henri Anglebert

ژان هنری آنگلبرتژان هنری آنگلبرت موسیقی دان، نوازنده ارگ و هارپسیکورد در کشور فرانسه به دنیا آمد. پدرش کفاشی مرفه بود. وی اولین سمت خود را از برادر پادشاه به عنوان هارپسیکوردیست دریافت کرد. از وی آثاری به جا مانده که تسلط کامل وی را در ترکیب الحان نشان می دهد و کمک قابل توجهی به تکامل ژانرمقدمه unmeasured نموده است.

برخی از آثار ژان هنری آنگلبرت : ugue --- suite --- quatuor