سایت موسیقی کلاسیک

 ۱۴:۵۳:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی

بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکموتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467

این یکی از شش کنسرتوی سال های 1786 - 1785 است که احتمالا در کنسرت های پیش فروش شده موتسارت در وین اجرا شد. یکی از مشکل ترین آثار آن دوره برای پیانو بود. حتی پدر موتسارت می گفت: « این کنسرتوی جدید فوق العاده دشوار است ».

موومان اول ( آلگرو مائستوزو، 14:35 دقیقه ) کیفیت مارش مانندی که در آغاز با ترومپت ها و طبل ها پدید می آید با پیانو برطرف می شود. پیانو زندگی مستقلی می یابد و حتی مواد و مصالح موسیقایی خودش را به کار می گیرد.

موومان دوم ( آندانته، 6:49 دقیقه ) موتسارت با ساکت کردن سازهای برنجی و کوبه ای، سازهای زهی را خفه تر می کند تا به این موومان آواز مانند رنگ صمیمانه ای ببخشد.

موومان سوم ( آلگرو ویواچه آسایی، 7:26 دقیقه ) این موومان ملاحتی روستایی دارد و مهارت فوق العاده ای نیز از نوازنده می طلبد.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


Avatar بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Avatar شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


شوپن - بارکارول، اپوس 60


موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


بورودین - پرنس ایگور


الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


کلود دبوسی - دریا


کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


بروکنر - سمفونی شماره 9


راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


Avatar بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر