سایت موسیقی کلاسیک ۰۳:۵۲:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۴


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی

بررسی تخصصی آثار مهم موسیقی کلاسیکیوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244

پاسیون اوراتوریوی لوتری، نوعی درام مذهبی که در آلمان محبوبیت داشت، در قرن هفدهم به صورت مخلوطی از کرال های لوتری، آریاهای ترجیع بند و کرها بود. در قرن هجدهم، آهنگ سازان (از جمله باخ) رسیتاتیف و آریای اپرایی را نیز به آن افزودند. باخ کلا سه پاسیون نوشت: متی، یوحنا و مرقس که این آخری عمدتا از بین رفته است. اما دو تای اول همچنان محبوب اند و زیاد اجرا می شوند (بخصوص در ایام عید پاک).

پاسیون متی برای کر دوبل، ارکستر دوبل، دو ارگ و سولیست ها، اثر عظیمی است که اولین بار در جمعه مقدس سال 1727 اجرا شد. متن آن از انجیل متی، باب های 26 و 27، گرفته شده است و متن های رسیتاتیف و آریا از شاعری محلی به نام کریستیان فردریش هنریتسی است. باخ هیچ گاه اپرا ننوشت، اما پاسیون ها همان حال و هوای تئاتری را دارند.(160 دقیقه، 68 قسمت)

بخش اول:( 68 دقیقه ) اثر با پیش درآمدی شروع می شود که در آن کر بر رویدادهای آینده مویه می کند. خود روایت در بیت عنیا آغاز می شود. بعد از هر قسمت از روایت، تفسیری به فرم رسیتاتیف و آریا با کرال گنجانده شده است.

بخش دوم:( 92 دقیقه ) بعد از پیش درآمد دیگری که مویه و زاری بر دستگیری عیسی (ع) است، بخش دوم با استنطاق در برابر قیافا، انکار پطرس، و حکم کردن پیلاطس آغاز می شود. در نهایت کر پایانی آکنده از مویه و زاری است.

راهنمای جامع موسیقی کلاسیک - جان باروز - مترجم: رضا رضایی

آثار برتر موسیقی کلاسیکآثار برتر موسیقی کلاسیک


تاریخچه موسیقی کلاسیک


Avatar بتهوون - پیانو سونات در فا مینور، آپاسیوناتا، اپوس 57


Avatar شوبرت - سمفونی شماره 8 در سی مینور، ناتمام،


Avatar شوپن - بارکارول، اپوس 60


Avatar موتسارت - سمفونی شماره 41، ژوپیتر، K551


Avatar باخ - پیشکش موسیقایی، BWV 1079


Avatar دورژاک - ویولنسل کنسرتو، اپوس 104


Avatar گریگ - پیانو کنسرتو، اپوس 16


Avatar هایدن - سمفونی شماره 104 در D ماژور، لندن


Avatar ویوالدی - چهار فصل، اپوس 8، شماره های 1 تا 4


Avatar مندلسون - ویولن کنسرتو، اپوس 64


برامس - سمفونی شماره 3، اپوس 90


Avatar هندل - موسیقی آب، HWV 348-50


لیست - والس مفیستو، شماره 1، S514


Avatar چایکوفسکی - دریاچه قو، اپوس 20


ژرژ بیزه - کارمن


Avatar ریمسکی کورساکوف - شهرزاد


وردی - ریگولتو


واگنر - تریستان و ایزولده


Avatar بتهوون - سمفونی شماره 9، کرال، اپوس 125


Avatar بورودین - پرنس ایگور


Avatar الگار - ویولنسل کنسرتو، اپوس 85


یوهان سباستین باخ - پاسیون متی - BWV 244


Avatar ولفگانگ موتسارت - آینه کلاینه ناختموزیک - k525


Avatar سرگئی راخمانینوف - پیانو کنسرتوی شماره 2، اپوس 18


هکتور برلیوز - سمفونی فانتاستیک، اپوس 14


Avatar ژان سیبلیوس - سمفونی شماره 5، اپوس 82


یوهان اشتراوس (پسر) - دانوب آبی، اپوس 314


Avatar فرانتس شوبرت - پیانو کوئینتت، قزل آلا - D667


Avatar کلود دبوسی - دریا


کارل فیلیپ امانوئل باخ - سمفونی در می بمل ماژور


نیکولو پاگانینی - ویولن کنسرتوی شماره 1


فرانتس یوزف هایدن - آفرینش


Avatar فرانتس لیست - پیانو کنسرتو شماره 1


بلا بارتوک - کنسرتو برای ارکستر


روبرت شومان - فانتزی در سی، اپوس 17


بتهوون - کوارتت زهی - اپوس 130


Avatar بروکنر - سمفونی شماره 9


Avatar راول - پیانو کنسرتو در ( سل ) ماژور


موتسارت - پیانو کنسرتوی شماره 21 - k 467


چایکوفسکی - سمفونی شماره 4 در فا مینور - اپوس 36


Avatar بتهوون - سونات شماره 9 - کرویتزر