سایت موسیقی کلاسیک ۰۴:۰۳:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۴


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی

آهنگ روز

دوشنبه  1396/11/16

Niccolo Paganini

Sonata for violin , guitar


Sonata for violin , guitar in C major, MS 9/1


Sonata for violin , guitar in G major, MS 9/2


Sonata for violin , guitar in D major, MS 9/3


آهنگ های منتخب

Midi File

Ludwig van Beethoven

Piano Concerto in E flat major, WoO 4 (1784)


David Garrett

The Flight of the Bumble Bee (Rimsky-Korsakov)


Katica Illényi

Flight of the Bumblebee (Rimsky-Korsakov)


Roy Budd

Get Carter (1971)

Themes Film


تصویر روز