موسیقی کلاسیک | Classical Music | آهنگ روزانه

سایت موسیقی کلاسیک ۰۷:۲۷:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی

آهنگ روز

دوشنبه  1397/2/17

Sergei Prokofiev

Symphony No. 4 in C major, Op. 112


I. Andante - Allegro eroico


II. Andante tranquillo


III. Moderato quasi allegretto


IV. Allegro risoluto


آهنگ های منتخب

Midi File

Johann Philipp Kirnberger

Allegro Fuer Clavier

Play Midi


Jerry Goldsmith

Drasnin - The Galatea Affairتصویر روز