موسیقی کلاسیک | Classical Music | آهنگ روزانه

سایت موسیقی کلاسیک ۰۷:۲۵:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی

آهنگ روز

چهارشنبه  1397/1/15

Edward William Elgar

Symphony No. 2 in E♭ major, Op. 63


I. Allegro vivace e nobilmente


II. Larghetto


III. Rondo (Presto)


IV. Moderato e maestoso


آهنگ های منتخب

Midi File

Samuel Barber

Excursions 20-1

Play Midi


Paul Mauriat

Hey (Il Faut Toujours Un Perdant)تصویر روز