موسیقی کلاسیک | Classical Music | آهنگ روزانه

سایت موسیقی کلاسیک ۰۷:۲۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


banner

محل درج آگهی


banner

محل درج آگهی

آهنگ روز

چهارشنبه  1396/12/09

Sergei Prokofiev

Symphony No. 4 in C major, Op. 47


Symphony No. 4 in C major, Op. 47: I. Andante assai - Allegro eroico


Symphony No. 4 in C major, Op. 47: II. Andante tranquillo


Symphony No. 4 in C major, Op. 47: III. Moderato quasi allegretto


Symphony No. 4 in C major, Op. 47: IV. Allegro risoluto

آهنگ های منتخب

Midi File

Franz Peter Schubert

Piano Sonata in A minor D 537


James Last

Chopin In mir klingt ein Lied


Themes Film

Quincy Jones

The Italian Job

Zhala Ismailova

Chi il bel sogno - Pucciniتصویر روز